Komenda Główna Straży Granicznej

Data publikacji 22.02.2017

W dniu 16 lutego 2017 roku Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i Komenda Główna Straży Granicznej podpisały porozumienie w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej.

Zakres współpracy obejmuje między innymi:

  • organizowanie przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym
  • organizowanie konferencji, seminariów i kursów
  • pomoc funkcjonariuszom i pracownikom w gromadzeniu materiałów do opracowań dydaktycznych i naukowych
  • wspólne organizowanie zajęć w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie tematyki objętej programami szkolenia lub doskonalenia zawodowego
  • rozwój naukowy funkcjonariuszy i pracowników.