Informacja dla kandydatów ubiegających się o pracę w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji

Data publikacji 12.03.2020

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 i kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID -19, informuję że z kandydatami, którzy złożyli aplikację na wakujące stanowiska w CLKP, nie będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne. Spośród przewidzianych metod i technik naboru, odbywać się będzie weryfikacja i analiza przesłanych/przekazanych do Instytutu aplikacji.

Informacja o dokonanym wyborze, na dane stanowisko zostanie umieszczona na stronie internetowej CLKP. Niniejsze względy bezpieczeństwa zostają przedsięwzięte do odwołania.