W trakcie postępowania

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZP-1/CLKP/2019 powyżej 221.000 euro 33696500-0, 33696300-8, 38437000-7, 33793000-5, 09211200-3, 31644000, 24322000-7 Dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów i akcesoriów techniki kryminalistycznej do badań na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji 05.04.2019 r. godz. 10:30 więcej »
ZP-2/CLKP/2019 poniżej 221.000 euro 30213000-5, 30213100-6, 30231300-0, 30232110-8, 31682530-4, 48000000-8 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. 15.04.2019 godz. 10:00 więcej »