Zamówienia

INFORMACJE PODSTAWOWE
 

Komórka organizacyjna realizująca zamówienia publiczne w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji:

ZESPÓŁ ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
CENTRALNEGO LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO POLICJI

 

Postępowania o udzielenie zamówienia powyżej kwoty 221 000 euro prowadzone są na elektronicznej Platformie zakupowej pod adresem: https://clkpolicja.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Pozostałe postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone są na niniejszej stronie internetowej.

 

 

Zachęcamy Wykonawców do rejestracji na Platformie OnePlace w celu przystąpienia do postępowań powyżej 221 000 euro prowadzonych przez CLKP. Warunkiem przystąpienia jest posiadanie przez Wykonawcę aktywnego konta na powyżej wskazanej Platformie. Rejestracji można dokonać bezpłatnie pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/

(22) 576 87 90 – infolinia dla Wykonawców (wsparcie przy składaniu oferty na Platformie zakupowej)