Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowania od insp. Grzegorza Lipniaka Naczelnika Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji

Data publikacji 17.07.2019

Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr n. med. Radosław Juźwiak otrzymał podziękowania od insp. Grzegorza Lipniaka Naczelnika Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji dla funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Biologii i Zakładu Chemii za wzorową współpracę podczas likwidacji nielegalnych laboratoriów chemicznych produkujących syntetyczne substancje psychotropowe.