Badania wypadków drogowych

BADANIA WYPADKÓW DROGOWYCH

Biegli z zakresu badań wypadków drogowych zajmują się rekonstrukcją wypadków drogowych na podstawie akt sprawy, śladów na obuwiu i odzieży oraz uszkodzeń pojazdów i ich elementów, określaniem na podstawie zdjęć wymiarów obiektów mających związek z wypadkiem drogowym oraz odległości między nimi, badaniem śladów środków transportu mających bezpośredni związek z wypadkiem drogowym, określaniem marki lub rodzaju pojazdu na podstawie jego elementów lub pozostawionych śladów.
 
BADANIA WYPADKÓW DROGOWYCH WYKONYWANE W CLKP:
 • rekonstrukcja wypadków drogowych na podstawie akt sprawy, śladów na obuwiu i odzieży oraz uszkodzeń pojazdów i ich elementów
 • badania elementów pojazdów mających związek z wypadkiem (opon, pasów bezpieczeństwa, tachografów itp.)
 • badania śladów środków transportu mających bezpośredni związek z wypadkiem drogowym
 • określanie marki lub rodzaju pojazdu na podstawie jego elementów lub pozostawionych śladów
 • określanie na podstawie zdjęć wymiarów obiektów mających związek z wypadkiem drogowym oraz odległości między nimi.

BADANIA WYKONYWANE SĄ TAKŻE W LABORATORIACH NIŻEJ WYMIENIONYCH KOMEND WOJEWÓDZKICH POLICJI:

 • KWP Bydgoszcz
 • KWP Gdańsk 
 • KWP Gorzów Wielkopolski
 • KWP Katowice
 • KWP Lublin
 • KWP Łódź
 • KWP Olsztyn
 • KWP Opole
 • KWP zs. Radomiu
 • KWP Rzeszów
 • KSP Warszawa
 • KWP Białystok

UWAGA: Szczegółowy zakres badań należy zawsze konsultować z właściwym terenowo laboratorium kryminalistycznym w kraju.

Kontakt:
tel. (22) 601-55-94
fax (22) 601-55-56
e-mail: michal.borusinski@policja.gov.pl