Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Aspekty prawne czynności procesowych w postępowaniach karnych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec"

Data publikacji 24.10.2019

W dniach 15–16 października 2019 roku w Międzyzdrojach odbyła się konferencja „Aspekty prawne czynności procesowych w postępowaniach karnych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec". Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w konferencji uczestniczył insp. Adam Frankowski, Zastępca Dyrektora CLKP.

Konferencję zorganizowano w ramach projektu pod nazwą „Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych”, który realizowany jest w ramach Programu Współpracy INTERREG VA  Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska i dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tematyka konferencji dotyczyła procesowego ujęcia międzynarodowych postępowań karnych prowadzonych w systemach prawnych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec. W konferencji udział wzięli naukowcy z polskich i niemieckich uczelni wyższych oraz sędziowie, prokuratorzy i policjanci między innymi z: Urzędu Kryminalnego Landu Meklemburgii Pomorza-Przedniego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, Prokuratury w Rostocku, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, a także Sądu Okręgowego w Szczecinie, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, Wyższej Szkoły Zawodowej Administracji Publicznej. Oprócz zagadnień z zakresu reguł postępowania karnego poruszano również problematykę pełnienia funkcji biegłego przez eksperta z innego kraju Wspólnoty Europejskiej, przekazywania materiału dowodowego i porównawczego pomiędzy państwami oraz automatycznej wymiany danych DNA z państwami członkowski UE. W ramach obrad odbyły się również spotkania eksperckie, których celem było wypracowanie wniosków mogących skutkować w przyszłości zmianami w obowiązujących uregulowaniach prawnych, odnoszących się do zwalczania międzynarodowych przestępstw terrorystycznych.

źródło: http: www.zachodniopomorska.policja.gov.pl

więcej informacji www.zachodniopomorska.policja.gov.pl/aktualności

  • uczestnicy konferencji „Aspekty prawne czynności procesowych w postępowaniach karnych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec", Szczecin, 15-16 października 2019 roku
  • uczestnicy konferencji „Aspekty prawne czynności procesowych w postępowaniach karnych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec", Szczecin, 15-16 października 2019 roku