Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

IV konferencja „Znaczenie śladów kryminalistycznych w rekonstrukcji przebiegu zdarzenia”

Data publikacji 21.10.2019

W dniu 21 października 2019 roku odbyła się IV konferencja pt.: „Znaczenie śladów kryminalistycznych w rekonstrukcji przebiegu zdarzenia” zorganizowana przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Shena w Krakowie oraz Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

Celem konferencji była prezentacja możliwości identyfikacji kryminalistycznej oraz dyskusja na temat wykorzystania wyników badań śladów w postępowaniu sądowym, a także ocena ich wartości dowodowej. W ramach spotkania przedstawione zostały referaty dotyczące śladów kryminalistycznych w postaci mikrośladów kontaktowych takich jak włókna, drobiny lakieru, tworzywa i szkła, a także śladów po wystrzale z broni palnej i po pożarze oraz śladów biologicznych i daktyloskopijnych. Konferencja stanowiła cenną okazję do integracji środowiska związanego z kryminalistyką polską oraz umożliwiała wymianę myśli i poglądów ekspertów z przedstawicielami środowiska prawniczego, przyczyniając się do poszerzenia szeroko pojętej współpracy biegłych z organami procesowymi. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowała podinsp. mgr Katarzyna Razarenkow, biegła Zakładu Chemii CLKP, która wygłosiła referat nt. ”Identyfikacji pojazdu na podstawie śladów lakieru ujawnionych na miejscu zdarzenia”, omawiając ciekawe przypadki opinii kryminalistycznych z zakresu badań powłok lakierniczych sporządzonych w Zakładzie Chemii CLKP, wykonanych zgodnie z metodyką badań samochodowych powłok lakierniczych, z wykorzystaniem wykrywczej bazy EUCAP (Europejskiego Zbioru Samochodowych Powłok Lakierniczych).

Fot. Instytut Ekspertyz Sądowych