Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja pt.: „Crime Scene and DVI 2019” w Pradze (Czechy)

Data publikacji 21.10.2019

W dniach 16–17 października 2019 roku w Pradze (Czechy) odbyła się międzynarodowa konferencja pt.: „Crime Scene and DVI 2019”, zorganizowana przez Instytut Kryminalistyki Policji Republiki Czeskiej.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Czech, Słowacji, Polski, Węgier, Szwajcarii, Niemiec, Włoch i Austrii. Konferencja miała szeroki aspekt praktyczny i służyła wymianie doświadczeń członków zespołów DVI, techników kryminalistyki i szkoleniowców. Omówiono między innymi nowe metody stosowane w celu dokumentowania miejsca zdarzenia oraz zagadnienia związane z identyfikacją ofiar katastrof masowych przez zespoły DVI, ze szczególnym uwzględnieniem bieżących zdarzeń, w których zespoły DVI brały udział. Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w konferencji udział wzięły: podinsp. dr Ewa Kartasińska – biegła z zakresu genetyki sądowej, starszy specjalista badawczo-techniczny Zakładu Biologii CLKP, która wygłosiła wykład pt.: „Setting up DVI Team in Poland” oraz dr Marta Olejniczak – biegła z zakresu badań daktyloskopijnych, specjalista badawczo-techniczny Zakładu Daktyloskopii CLKP.