Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie techników kryminalistyki Krajowej Administracji Skarbowej

Data publikacji 27.12.2018

W dniach 17-20 grudnia 2018 roku grupa 17 techników kryminalistyki z Krajowej Administracji Skarbowej uczestniczyła w doskonaleniu zawodowym z zakresu metod ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych.

Funkcjonariusze KAS zapoznali się z metodami i formami ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych, w tym śladów dermatoskopijncyh oraz prowadzenia i dokumentowania oględzin miejsca i rzeczy. Technicy mieli również okazję do zapoznania się z pracą wybranych zakładów CLKP. Szkolenie prowadził Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki oraz biegli z Zakładu Chemii i Zakładu Daktyloskopii CLKP. Uroczystego wręczenia certyfikatów dokonali Zastępca Dyrektora CLKP insp. Adam Frankowski oraz Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki mł. insp. Piotr Trojanowski.